Notater


Treff 101 til 150 av 1507

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 31» Neste»

   Notater   Linket til 
101 14 år. Gullik Andreassen
 
102 korn og poteter Gullik Andreassen
 
103 4 år. Hans Christian Andreassen
 
104 fra svigerfaren Martin Nilsen i 1885. Solgte i 1888 til sin bror Adolf Andreassen (Nakjem Lihagen) Lie. Kom senere til Bnr. 10 'Lihagen' eller Bakke. Hans Christian Andreassen
 
105 til broren Adolf. Hans Christian Andreassen
 
106 ugift. Hans Christian Andreassen
 
107 2 kuer og 2 sauer, sådde 1 1/2 t. havre og 1 t. poteter Didrik Andreasson
 
108 Villand hørte tidligere til Åse bnr.2 (Åse, søndre) Johannes Andresson
 
109 Margit var pige Sigurd Andresson
 
110 Bodde på Fådåpan v/Lia, Bø, Telemark, fra 1870-åra. Halvor Anundsson
 
111 var ute i krigen Gunnar Hanssøn Anvik
 
112 var skrøpelig Hans Gunnarssøn Anvik
 
113 bruttomidler 23 spd., og dessuten plassen Stranda som var regna 200 spd. Nicolai Arnesen
 
114 brutto- og nettoformuen var 300 rdl. og boet eide 18 lpd. i S. Asmyr i h.t. skjøte av 1728. Sven Arnesen Asmyr
 
115 fikk bygselbrev Jens Hanssøn Austein
 
116 til løytnant Fleischer Jens Hanssøn Austein
 
117 2. søndag etter Paaske. Faderen er død. Barbro Maria Svendsdatter Bachen
 
118 barna holdt skifte uten å innkalle mor si. Hun protesterte, så de måtte gjøre om skiftet to år etterpå. Gunhild Gulleksdotter Bakke
 
119 78 aar 3 m Guttorm Svendsen Bakken
 
120 kjøpte eiendommen for 140 rdl. på offentlig auksjon av Gudbrand Andresen Bråta og Kari Toresdotter. Guttorm Svendsen Bakken
 
121 til Helge Jakobson for 120 rdl. Men denne handelen må ha gått om igjen, for i 1802 er det Guttorm som eier plassen. Guttorm Svendsen Bakken
 
122 23 søndag e. Trin. Konfirmert av pastor Borch fra Eger, i sogneprestens forfald. Marthe Maria Svendsdatter Bakken
 
123 alder ved død: 60 år. Marthe Maria Svendsdatter Bakken
 
124 død av lungebetennelse. Tobiassen (lege). Marthe Maria Svendsdatter Bakken
 
125 Ga tomt til kirke: I 1861 forelå kgl. res. hvor det heter "...aa det naadigst tillades, at der for Jondalen District paa den dertil skjænkede Tomt paa Pladsen Braaten opføres en Kirke og anlægges en Begravelsespalds...". I en liste i Kirkedepartementet er J. W. Nordan oppført som arkitekt for kirken. Byggearbeidene kom ikke i gang før 1881 under ledelse av byggmester Martin Jensen fra Nes på Romerike. Kirken ble innviet 11. okt. 1882. Marthe Maria Svendsdatter Bakken
 
126 logerende hos Thore Thommesen og Barbro Olsdatter Svend Guttormsen Bakken
 
127 Til Amerika Knut Kittilsson Bakås
 
128 Født om våren. Christen Halvorsen Bentsrud
 
129 Gaardmand. Christen Halvorsen Bentsrud
 
130 Kjøpt av Treschow for 850 spd og 18 skill, i årlig jordavgift Christen Halvorsen Bentsrud
 
131 Solgte tilbake til Treschow for 15.000 kr. Christen Halvorsen Bentsrud
 
132 Tok opphold hos eldste sønn, Petter. Christen Halvorsen Bentsrud
 
133 Drev Larviks Hotell. Det gikk nedover med mann nr. 2, og til slutt ble hotellet og innboet solgt på auksjon. Hotellet lå i Sigurds gate 3, det huset der Preutz bokhandel ligger. Hun hadde fem sønner i første ekteskap, og alle dro til Amerika. Ingen barn i andre ekteskap. Men hva med Louise? Inger ligger visstnok begravd på Langestrand kirkegård. Inger Severine Christensdatter Bentsrud
 
134 enke, hotelleier Inger Severine Christensdatter Bentsrud
 
135 hotelleierske, fraskilt. Dødsårsak: Apoplexia cerebri (hjerneslag) Inger Severine Christensdatter Bentsrud
 
136 Hotelleierske. Huset hadde 2 etasjer, med 1 fløybygning. 2 verksteder, beboelse i hele 2. etasje, samt 3 kvistleiligheter. Inger Severine Christensdatter Bentsrud
 
137 10 høner Pernille Christensdatter Bentsrud
 
138 husleie kr. 11,- pr mnd Pernille Christensdatter Bentsrud
 
139 også i 1910 Pernille Christensdatter Bentsrud
 
140 Pernille, 6 år. Pernille Christensdatter Bentsrud
 
141 Ref. avisa Nybrott 15 apr 1942 Pernille Christensdatter Bentsrud
 
142 F-B03, R-15, Gnr-02644 Hans Olsen Bentsrød
 
143 Kjøpte Østre Buer i Sandar i 1878. Solgte igjen i 1889. Hans Olsen Bentsrød
 
144 Satt smått i det. Lars Mikkelssøn Bentsrød
 
145 mangler på 1875-folketellingen, og Larine er selveier Ola Kristian Larsen Bentsrød
 
146 Overtok halve Bentsrød fra Treschow i 1837. Bygde jakten 'Lykkens Prøve' i Spellvika. Ola Kristian Larsen Bentsrød
 
147 Kjøpte halve Bentsrød i 1694. Ola Svenssøn Bentsrød
 
148 Det var han og hans etterkommere som tok opp navnet Bentzrød som etternavn. Christian Martin Christensen Bentzrød
 
149 Utarbeidet en ætteoversikt. Einar Christensen Bentzrød
 
150 Eide 'Blokhuset'. Harald Bentzrød
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 31» Neste»