Notater


Treff 1301 til 1350 av 1507

      «Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Neste»

   Notater   Linket til 
1301 korporal ved Capitain Genschauwens Sandsverske Compagnie Knut Helliksøn Sommerstad
 
1302 brutto formue 164 rdl. og netto 101 rdl. Gården var taksert til 75 rdl. Besetningen besto av 1 hest, 6 kuer, 1 kvie, 1 kalv, 2 sauer og 3 geiter Anders Nilssøn Steinsholt
 
1303 Enke etter forrige bruker. Gunhild Hansdatter Steinsholt
 
1304 175 rdl. Jakob Sørensen Steinsholt
 
1305 sammen med Tjøstolv Olssøn Nils Nilssøn Steinsholt
 
1306 etter at Nils Halvordson overfalt ham i hans eget hus Halvord Gullekson Stemning
 
1307 skatter av gården første gang Halvord Gullekson Stemning
 
1308 barna var ikke fornøyde med skiftet, så det ble tatt opp igjen 6 år senere Kittil Helløvson Stemning
 
1309 en av de største jordeierne i bygda Kittil Helløvson Stemning
 
1310 underholdt en 'hakaskytter' i Kalmarkrigen Kittil Helløvson Stemning
 
1311 Forfatter av manuskript i det Danske Geheime-Archiv: 'De Danske Paludaners Genealogie og Stammeregister, sammenskrevet af Dr. Christian Stougaard i Kjøbenhavn'. (Genealogisk heraldiske Selskabs Samling.) Christian Stougaard
 
1312 kjøpt av Herleik Olson Lofthus i 1802 (1801) for 80 rdl. og årlig grunnavgift på 1,5 rdl. Tollef Arnesen Stranna
 
1313 14 lpd. korn i Tanum, 13 lpd. i Stufsrød, 3 lpd. i Hvittingsrød i Hillestad og 10 lpd. i Haugestad i Hof. Niels Halvorsen Stufsrød
 
1314 fra sin mor. Christopher Paulsen Styrmo
 
1315 I 'Langs Lågen' 1991, 13. årg. s. 46, forteller Gustav Olav Jensen, f. 1886 i Christiania, hvordan hans forfader Christopher Poulsen Styrmo materialiserte seg for ham en stille vinteraften, og fortalte ham hvordan han skulle finne gamle slektspapirer nedgravd på Styrmo gård, noe som senere viste seg å holde stikk. Christopher Paulsen Styrmo
 
1316 takstmann Christopher Paulsen Styrmo
 
1317 brutto formue 322 rdl., netto 287 rdl. Av jordgods var det 16 lpd. i Styrmo. Besetningen besto av 1 hest, 8 storfe, 4 kvier, 2 geiter og 9 sauer. Ole Christoffersen Styrmo
 
1318 kirkeverge Ole Christoffersen Styrmo
 
1319 16 lpd. Paul Styrmo
 
1320 2 1/2 lpd. salt. Paul Styrmo
 
1321 husmannsfolk med jord, han 60 år og gift 2. gang, hun 43 og gift 1. gang. Gunild Sørensdatter Styrvold
 
1322 slåss med kjerringa til Pål Strand, som hadde jaget krøttera hennes vekk fra Lindbusetra Beret Nirisdotter Stærnes
 
1323 Ingers bror Mathias dør i 1809, og i 1817 gifter enken Aase Gundersdatter seg med enkemann Gullik Mogensen Boserud fra Sandsvær. Her er en tilknytning mellom denne familien og Boserud! Inger Sjulsdatter Surren
 
1324 med fam., alder 32 år. Inger Sjulsdatter Surren
 
1325 enkemand, 72 år Mathias Syversen Surren
 
1326 om aftenen Anna Margaretha Svendsdatter
 
1327 2 maaneder Barbro Maria Svendsdatter
 
1328 10 uger Petronelle Svendsdatter
 
1329 1/2 år Timan Svendsen
 
1330 alder 68 år. Enke 1. gang. Lever av håndarbeide. Anne Gundersdatter Sverkholt
 
1331 leverte 1 hest, sadel og bissel, verdi 12 rdl. i krigen Gunder Sverkholt
 
1332 part i Sverkholt, N.Berg, N.Hem, Aas i Sandsvær og Adal i Borre. Gunder Sverkholt
 
1333 17 aar Søren Ambrosen Sverkholtdalen
 
1334 brutto formue 18 rdl. netto 6. Søren Ambrosen Sverkholtdalen
 
1335 Av enken etter fogden Jacob Luth. Jens Hanssen Sætrang
 
1336 I ung alder Jens Hanssen Sætrang
 
1337 Marte har navnet Søbak ved vielsen, alder 32 år. Det er litt usikkert hvilken Marte det egentlig er snakk om, siden det ble født flere Marte Olsdtr. i bygda omkring 1789. Ingen Marte er født på Søbak(ken) iflg. kirkeboka. Men Ole Arnesen og Siri Olsdatter er hunsmannsfolk under Strand, iflg. folketellingen, og bygdeboka forteller at mange husmannsplassene under Søbak ble regnet under Strand. Mer er ikke mulig å finne, men indisiene tyder på at dette sannsynligvis er den riktige Marte. Marte Olsdatter Søbak
 
1338 Brukte Ø. Lindsholm etter faren 1763-71. Gift med Anne Rasmusdatter. Lars Sølversen
 
1339 tildeels meget gode kundskaber Hans Hansen Tangen
 
1340 det ble 80 daler til overs. En båt med seil, årer og iletaug takseres for 8 daler. Halvor Jenssøn Tanger
 
1341 Forrige brukere på Tanger døde barnløse, så Jens har trolig kjøpt seg inn. Jens var ute som soldat i krigsårene og fikk visst knekk på helsen, for han ga i 1718 fra seg gården til sønnen Halvor. Første gang Jens er registrert på Tanger er i 1701. Gift først med Marte Anunsdatter, deretter med Torine Halvorsdatter. Det er ikke angitt hvor disse kom fra, heller ikke hvem av dem som var mor til Jens' fem barn. Jens Torssøn Tanger
 
1342 var ute som soldat i krigsårene og vikk visst knekk på helsen, for han ga fra seg gården 1718 til sønnen Halvor Jens Torssøn Tanger
 
1343 Hypotese, ut fra at han må ha vært minst 30 år gml. da han ble lagrettemann. Gunvald Christensen Tangvall
 
1344 bruttoformue 122 rdl., netto 77. Boet eide 10 lpd. tunge i Nedre Tanum, hvorav 5 lpd. var arv etter Halvors far og 5 lpd. var kjøpt av svogeren. Ole Mathiesen har pant i jordegodset for 25 rdl. Anne Paulsdatter Tanum
 
1345 lagrettemann Halvor Nielssen Tanum
 
1346 Folketelling 1801: 42 år Helene Nielsdatter Tanum
 
1347 Registrert under Nakkjem, alder 42 år. Helene Nielsdatter Tanum
 
1348 brutto formue 19 rdl., netto 2 rdl. Holge Christiansen Tanum
 
1349 Bonde og gårdbeboer med hustru Live, begge 60 år, og med barn Tollev, 34 år og ugift og Anne 26 år og ugift. Niels Tollefsen Tanum
 
1350 1 skpd. 9 lpd. Paul Anderssøn Tanum
 

      «Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Neste»