Notater


Treff 1301 til 1350 av 1509

      «Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Neste»

   Notater   Linket til 
1301 fikk bevilling på plassen 1770. Bodde på Dalen u/Herland i 1775? Rolf Andersen Solli
 
1302 jordegodset 15 3/5 lpd, taksert til 650 rdl. Dyr: 3 hester, 6 kyr, 2 kviger, 2 stuter, 3 kalver, 9 sauer, 4 lam og 2 griser. I boet var halvdelen av en slipesten med Tollev Hvam, og "1 kirkeslæde m. beslaget Sliedeskrin og et Ulveskind". Knut Helliksøn Sommerstad
 
1303 korporal ved Capitain Genschauwens Sandsverske Compagnie Knut Helliksøn Sommerstad
 
1304 brutto formue 164 rdl. og netto 101 rdl. Gården var taksert til 75 rdl. Besetningen besto av 1 hest, 6 kuer, 1 kvie, 1 kalv, 2 sauer og 3 geiter Anders Nilssøn Steinsholt
 
1305 Enke etter forrige bruker. Gunhild Hansdatter Steinsholt
 
1306 175 rdl. Jakob Sørensen Steinsholt
 
1307 sammen med Tjøstolv Olssøn Nils Nilssøn Steinsholt
 
1308 etter at Nils Halvordson overfalt ham i hans eget hus Halvord Gullekson Stemning
 
1309 skatter av gården første gang Halvord Gullekson Stemning
 
1310 barna var ikke fornøyde med skiftet, så det ble tatt opp igjen 6 år senere Kittil Helløvson Stemning
 
1311 en av de største jordeierne i bygda Kittil Helløvson Stemning
 
1312 underholdt en 'hakaskytter' i Kalmarkrigen Kittil Helløvson Stemning
 
1313 Forfatter av manuskript i det Danske Geheime-Archiv: 'De Danske Paludaners Genealogie og Stammeregister, sammenskrevet af Dr. Christian Stougaard i Kjøbenhavn'. (Genealogisk heraldiske Selskabs Samling.) Christian Stougaard
 
1314 kjøpt av Herleik Olson Lofthus i 1802 (1801) for 80 rdl. og årlig grunnavgift på 1,5 rdl. Tollef Arnesen Stranna
 
1315 14 lpd. korn i Tanum, 13 lpd. i Stufsrød, 3 lpd. i Hvittingsrød i Hillestad og 10 lpd. i Haugestad i Hof. Niels Halvorsen Stufsrød
 
1316 fra sin mor. Christopher Paulsen Styrmo
 
1317 I 'Langs Lågen' 1991, 13. årg. s. 46, forteller Gustav Olav Jensen, f. 1886 i Christiania, hvordan hans forfader Christopher Poulsen Styrmo materialiserte seg for ham en stille vinteraften, og fortalte ham hvordan han skulle finne gamle slektspapirer nedgravd på Styrmo gård, noe som senere viste seg å holde stikk. Christopher Paulsen Styrmo
 
1318 takstmann Christopher Paulsen Styrmo
 
1319 brutto formue 322 rdl., netto 287 rdl. Av jordgods var det 16 lpd. i Styrmo. Besetningen besto av 1 hest, 8 storfe, 4 kvier, 2 geiter og 9 sauer. Ole Christoffersen Styrmo
 
1320 kirkeverge Ole Christoffersen Styrmo
 
1321 16 lpd. Paul Styrmo
 
1322 2 1/2 lpd. salt. Paul Styrmo
 
1323 husmannsfolk med jord, han 60 år og gift 2. gang, hun 43 og gift 1. gang. Gunild Sørensdatter Styrvold
 
1324 slåss med kjerringa til Pål Strand, som hadde jaget krøttera hennes vekk fra Lindbusetra Beret Nirisdotter Stærnes
 
1325 Ingers bror Mathias dør i 1809, og i 1817 gifter enken Aase Gundersdatter seg med enkemann Gullik Mogensen Boserud fra Sandsvær. Her er en tilknytning mellom denne familien og Boserud! Inger Sjulsdatter Surren
 
1326 med fam., alder 32 år. Inger Sjulsdatter Surren
 
1327 enkemand, 72 år Mathias Syversen Surren
 
1328 om aftenen Anna Margaretha Svendsdatter
 
1329 2 maaneder Barbro Maria Svendsdatter
 
1330 10 uger Petronelle Svendsdatter
 
1331 1/2 år Timan Svendsen
 
1332 alder 68 år. Enke 1. gang. Lever av håndarbeide. Anne Gundersdatter Sverkholt
 
1333 leverte 1 hest, sadel og bissel, verdi 12 rdl. i krigen Gunder Sverkholt
 
1334 part i Sverkholt, N.Berg, N.Hem, Aas i Sandsvær og Adal i Borre. Gunder Sverkholt
 
1335 17 aar Søren Ambrosen Sverkholtdalen
 
1336 brutto formue 18 rdl. netto 6. Søren Ambrosen Sverkholtdalen
 
1337 Av enken etter fogden Jacob Luth. Jens Hanssen Sætrang
 
1338 I ung alder Jens Hanssen Sætrang
 
1339 Marte har navnet Søbak ved vielsen, alder 32 år. Det er litt usikkert hvilken Marte det egentlig er snakk om, siden det ble født flere Marte Olsdtr. i bygda omkring 1789. Ingen Marte er født på Søbak(ken) iflg. kirkeboka. Men Ole Arnesen og Siri Olsdatter er hunsmannsfolk under Strand, iflg. folketellingen, og bygdeboka forteller at mange husmannsplassene under Søbak ble regnet under Strand. Mer er ikke mulig å finne, men indisiene tyder på at dette sannsynligvis er den riktige Marte. Marte Olsdatter Søbak
 
1340 Brukte Ø. Lindsholm etter faren 1763-71. Gift med Anne Rasmusdatter. Lars Sølversen
 
1341 tildeels meget gode kundskaber Hans Hansen Tangen
 
1342 det ble 80 daler til overs. En båt med seil, årer og iletaug takseres for 8 daler. Halvor Jenssøn Tanger
 
1343 Forrige brukere på Tanger døde barnløse, så Jens har trolig kjøpt seg inn. Jens var ute som soldat i krigsårene og fikk visst knekk på helsen, for han ga i 1718 fra seg gården til sønnen Halvor. Første gang Jens er registrert på Tanger er i 1701. Gift først med Marte Anunsdatter, deretter med Torine Halvorsdatter. Det er ikke angitt hvor disse kom fra, heller ikke hvem av dem som var mor til Jens' fem barn. Jens Torssøn Tanger
 
1344 var ute som soldat i krigsårene og vikk visst knekk på helsen, for han ga fra seg gården 1718 til sønnen Halvor Jens Torssøn Tanger
 
1345 Hypotese, ut fra at han må ha vært minst 30 år gml. da han ble lagrettemann. Gunvald Christensen Tangvall
 
1346 bruttoformue 122 rdl., netto 77. Boet eide 10 lpd. tunge i Nedre Tanum, hvorav 5 lpd. var arv etter Halvors far og 5 lpd. var kjøpt av svogeren. Ole Mathiesen har pant i jordegodset for 25 rdl. Anne Paulsdatter Tanum
 
1347 lagrettemann Halvor Nielssen Tanum
 
1348 Folketelling 1801: 42 år Helene Nielsdatter Tanum
 
1349 Registrert under Nakkjem, alder 42 år. Helene Nielsdatter Tanum
 
1350 brutto formue 19 rdl., netto 2 rdl. Holge Christiansen Tanum
 

      «Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Neste»