Notater


Treff 1351 til 1400 av 1509

      «Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 Neste»

   Notater   Linket til 
1351 Bonde og gårdbeboer med hustru Live, begge 60 år, og med barn Tollev, 34 år og ugift og Anne 26 år og ugift. Niels Tollefsen Tanum
 
1352 1 skpd. 9 lpd. Paul Anderssøn Tanum
 
1353 1 skpd. 9 lspd. Paul Anderssøn Tanum
 
1354 4lpd. remål. Paul Anderssøn Tanum
 
1355 kirkeverge Paul Anderssøn Tanum
 
1356 lagrettemann Tolf Halvorsen Tanum
 
1357 dødfødt NN Thomesen
 
1358 gift mand, 62 aar Mogens Thommesen
 
1359 hos sin svigersønn Johan Jesparsen Røraas Kirsti Thoresdatter
 
1360 F-IU, R-07, Gnr-017 Margaret Thoresen
 
1361 Døde 1. søndag etter Trinitas. Lauritz Thüringer
 
1362 Til Amerika, med familien. Anne Christiansdatter Tinvik
 
1363 alder: 9 aar. Doktor A. Leegaard (?) Anne Tobiasdatter
 
1364 husstell og syerske, enke Anne Tobiasdatter
 
1365 kunnskap og flid: god Anne Tobiasdatter
 
1366 fattiglem, 73 år Gone Tobiasdatter
 
1367 alder 6 aar. Doktor A. Leegaard(?) Inger Severine Tobiasdatter
 
1368 Arbeidet på Laurvig hospital da hun traff Lars. Inger Severine Tobiasdatter
 
1369 Bodde hos Alette, og betalte 30-35 kr. mnd. i kostpenger, noe som medførte en del mumling og brumming fra Lars' side. Lars kjøpte inn all den veden som trengtes. De bodde i leiligheten i 1. etasje, men senere, når Inger ikke lenger greide å stelle i leiligheten, flyttet hun opp og sov på alkoven, fordi Lars røykte så mye om natta. Da flyttet Lars inn i det rommet som senere var stue. Der prøvde han på sine eldre dager å spidde fluer i taket med spaserstokken sin, så lerretstaket var fullt av små hull. Inger Severine Tobiasdatter
 
1370 de delte hus med tunnelvokter Anders Kristiansen med hustru Iduna, sønnen Karl og døtrene Albertine og Iduna. Korn og poteter, frukt- og kjøkkenhage, men ingen husdyr. Inger Severine Tobiasdatter
 
1371 F-004, R-00, Gnr 344 Inger Severine Tobiasdatter
 
1372 Fikk slag, og lå 3 mnd. syk før hun døde. Inger Severine Tobiasdatter
 
1373 god Inger Severine Tobiasdatter
 
1374 Inger måtte gi fra seg Martha til fosterforeldre, og tok selv post som amme hos en rik familie. Men en dag da Kari fikk se hvor ille Martha hadde det hos sine fosterforeldre, tok hun og Tobias Martha til seg, enda så fattige de var. Martha vokste opp hos sine besteforeldre. Inger Severine Tobiasdatter
 
1375 pige Sara Caroline Tomine Tobiasdatter
 
1376 enke, husbestyrerinne hos Gullik Christophersen Thomine Tobiasdatter
 
1377 enke, offentlig understøttelse og haandarbeide Thomine Tobiasdatter
 
1378 ret gode kundskaber, almindelig E., meget flittig Thomine Tobiasdatter
 
1379 ville gjerne gjøre seg ung for Anton, som var 22 år yngre. Farget håret mørkt med sot e.l., i alle fall slik at det luktet sot og aske av henne. Thomine Tobiasdatter
 
1380 ret god kundskab Anders Tobiassen
 
1381 kunnskap og flid: meget godt Johan Tobiassen
 
1382 sjømann Kittil Tobiassen
 
1383 enken Malene Andersdatters ægte barn Antonette Torgersdatter
 
1384 4 rom og kjøkken Marie Helene Torkildsdatter
 
1385 8 høner Marie Helene Torkildsdatter
 
1386 F-B, R-00, Gnr-379 Marie Helene Torkildsdatter
 
1387 udmerket god Marie Helene Torkildsdatter
 
1388 uægte Marie Helene Torkildsdatter
 
1389 vaksinert av W. Tandberg. Marie Helene Torkildsdatter
 
1390 auksjon over boet hennes Theresia Severine Torkildsdatter
 
1391 hos mor og stefar Marcussen Theresia Severine Torkildsdatter
 
1392 uægte Theresia Severine Torkildsdatter
 
1393 Flere barn. Reidar Torp
 
1394 Hadde 11 barn med Live og 1 barn med Kristen. Søren Sebjørnssønn Torp
 
1395 Kan hun muligens være søster av Ellef Thordssøn fra Drangedal, f. 1779, som kjøpte opp Sjuestokk og deler av Skjærsnes fra 1809? Aase Torsdatter
 
1396 1 ku og 1 hest i boet. Taksen på husa var 30 rdl. Løsøret ble solgt på auksjon for 92 rdl. Inger Torsdatter
 
1397 Kom til N. Rød på Tjøme. Elisabeth Torsteinsdatter
 
1398 Enke etter Kristen Ormelet. Tjøme Bygdebok setter henne i forbindelse med Øvre Rød. På denne gården nevnes igjen Elisabet Torstensdatter, f. 1804, som er datter av Torsten Larssøn og Kari Kristensdatter Askjem i Nykirke. Er dette en søster av Maren? (TjB286). Ja. Maren Dortea Torsteinsdatter
 
1399 føderådskone Maren Dortea Torsteinsdatter
 
1400 Husmann på Trettenes under Nedre Rauan. Aslak Trettenes
 

      «Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 Neste»