Notater


Treff 1451 til 1500 av 1507

      «Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 Neste»

   Notater   Linket til 
1451 noen av barna var med Liv og noen med Sigrid, men vi hvet ikke hvem som var hvem Torbjørn Jørgenson Vraalstad
 
1452 og andre gårder og gårdsparter, til sammen 19 gårder Torbjørn Jørgenson Vraalstad
 
1453 oppkalt etter faren, som da var død. Erik Eriksen Vølset
 
1454 etter å ha blitt "slagen af et Tre". Erik Halvardsen Vølset
 
1455 For 600 rdl. til Engebret Eriksen Trøttilsrud. Jørgen Jensson Walders
 
1456 For 700 rdl. av Jon Sørensen Rakkestad. Jørgen Jensson Walders
 
1457 Sannsynligvis identisk m. Vallers u/Foss Jørgen Jensson Walders
 
1458 Kanskje fra Vestre Slidre, hvor navnekombinasjonene Erik - Knut brukes ofte. Knut Eriksen Wallers
 
1459 Kanskje fra Vestre Slidre. Knut Eriksen Wallers
 
1460 Ryddet plassen Knut Eriksen Wallers
 
1461 15 år. Ved arbejde fortjener føden. Inger-kistine Webjørnsdtr
 
1462 22 år, ugift. Ved arbejde fortjener føden Ole Webjørnsen
 
1463 11 år. Ved arbejde fortjener føden. Erich Webjørnssen
 
1464 Drev Oslebakke fra 1722 til 1766. Eide en liten skute, 'Det Forgyldte Anker', som han solgte i 1741. Hadde tre koner og tre barn i hvert ekteskap. Familiens formue minsket etter hvert. Kristen Kristofferssøn Weier
 
1465 ugift Kristen Nilssøn Weier
 
1466 Drev Oslebakke fra 1700 til 1720. Antakelig den første som kalte seg Weier og som kalte stedet Oslebakke i stedet for Havna. Eide halve Oslebakke og hele Krika og Alby. Kristoffer Hanssøn Weier
 
1467 10 år gammel. Maria Elisabet Weier
 
1468 Felles stamfar for Tove G. Lie og Emma Kittelsen Nils Kristenssen Weier
 
1469 Overtok Oslebakke 1776. Eide også briggen 'Imanuel', som han førte. Sammen med kona drev han gjestgiveri, og fikk bedre orden på økonomien. Nils Kristenssen Weier
 
1470 F-E, R-07, Gnr-018 Arthur Olav Ystenes
 
1471 eget hus Jørgen Ziener
 
1472 Georg er sannsynligvis far eller bestefar til Jørgen. Jørgen Ziener
 
1473 12 lpd Hans Ånnestad
 
1474 Tidligere gift med lensmann Klaus Duus på Tufte. Han døde i 1592. Anne ble trolig gift med Ellef ikke så lenge etterpå. Som enke satt hun med Årholt fra 1633 til 1640. Hadde datteren Karine i første ekteskap. Anne Andersdatter Årholt
 
1475 Bruker på Årholt 1612 - 33. Ellef Halvorssøn Årholt
 
1476 Satt godt i det, og løste inn hele Hvitstein etter morens død. Giftet seg sannsynligvis første gang med Maren fra Årholt. Frans Olssøn Årholt
 
1477 Fikk bot for å la mannens lik stå ubegravet noen dager fordi hun og barna var syke. Margrete Ellefsdatter Årholt
 
1478 boet var fallitt Jon Michelsen Åsen
 
1479 husmannsfolk Berte Marie Rasmusdatter Åshildrød
 
1480 ble funnet død i skogen Rasmus Sørensen Åshildrød
 
1481 En av Hedrums rikeste bønder på sin tid. Måtte holde rytter og knekt i krigen i 1612. Pål Aslaksen Åsrum
 
1482 eide huset Ole Engebretsen Øia
 
1483 Fikk diagnose på kreft. Anne Marit Ønvik
 
1484 Kreft. Anne Marit Ønvik
 
1485 Bruker Søndre Østby ca. 1590 - 1633. Lagrettemann 1624. Leilending, men eide flere gårdparter i Tjølling som pantegods. Eide som odel 3bpd smør i Brattås i Slagen, som trolig var kommet via Loeætten. Hans Lauritssøn Østby
 
1486 Bodde først noen år som gift mann hjemme på Syrrist. Kjøpte halve Østby av prestefolket i 1703. Kjøpte halve Grønneberg av Magnus Bugge i 1712, og i 1717 kjøpte han resten av stiftsamtmann Tonsberg. Nils Toressøn Østby
 
1487 Omtrent 22 år gammel begynte hun å ta sangtimer hos den italienske tenorsangeren Guiseppe Siboni (1780-1839). Etter ett års tid var hun i 1833 med på en turné til Tyskland, Holland og England. I London brøt hun med Siboni p.g.a. for lav betaling, men ble kjent med den enda mer berømte tenoren Rubini som tok seg av hennes videre utdanning. Han introduserte henne i det høyere sosietet hvor hun ga mindre konserter til skyhøye honorarer. I 1842-43 reiste hun sammen med Rubini og Liszt på en konsertturné bl.a. til Berlin og Moskva. I Moskva må Sophie ha gjort stor lykke for hun ble igjen der. Hun fikk en stilling ved den keiserlige italienske opera, først som primadonna, siden som kunstnerisk leder ("Art Direktrice"). I 1855 flyttet hun tilbake til København med en god pensjon. Sophie Østergaard
 
1488 Husmand med lidet jord Nils Knudsen Østerhaug
 
1489 nevnt som nesteldste barn i bidragsmanntallet Berthe Gulbrandsdatter Østresæter
 
1490 tjenende hos Sr. Crone Berthe Gulbrandsdatter Østresæter
 
1491 66 år Gulbrand Ingebretsen Østresæter
 
1492 overtok plassen etter foreldrene Gulbrand Ingebretsen Østresæter
 
1493 Ved bidragsmanntallet 20. mai 1734 er Gunnhild tilholdende hos sin sønn Gudbrand Embretsen Østre Sætre. Gulbrand Ingebretsen Østresæter
 
1494 men hun er ikke nevnt i bidragsmanntallet 20. mai 1734, så hun er kanskje født etter den datoen Martha Gulbrandsdatter Østresæter
 
1495 Pens., gl. 58 Aar. Martha Gulbrandsdatter Østresæter
 
1496 han var bonde med jord og tre tjenestefolk. Marit Eriksdatter Øver-Hårstad
 
1497 Fikk halve gården i 1701. Mikkel Solvesen Øverbø
 
1498 Slo til seg hele Øverbø. Solve Ingebretsen Øverbø
 
1499 Kjøpte Nyvoll, gnr. 58, bnr. 7 i Bø. Kittil Bjørgulvsson Øygarden
 
1500 Reiste til Amerika. Olav Bjørgulvsson Øygarden
 

      «Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 Neste»