Notater


Treff 151 til 200 av 1768

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36» Neste»

   Notater   Linket til 
151 brutto- og nettoformuen var 300 rdl. og boet eide 18 lpd. i S. Asmyr i h.t. skjøte av 1728. Sven Arnesen Asmyr
 
152 fikk bygselbrev Jens Hanssøn Austein
 
153 til løytnant Fleischer Jens Hanssøn Austein
 
154 2. søndag etter Paaske. Faderen er død. Barbro Maria Svendsdatter Bachen
 
155 barna holdt skifte uten å innkalle mor si. Hun protesterte, så de måtte gjøre om skiftet to år etterpå. Gunhild Gulleksdotter Bakke
 
156 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Wenche Bakke
 
157 78 aar 3 m Guttorm Svendsen Bakken
 
158 kjøpte eiendommen for 140 rdl. på offentlig auksjon av Gudbrand Andresen Bråta og Kari Toresdotter. Guttorm Svendsen Bakken
 
159 til Helge Jakobson for 120 rdl. Men denne handelen må ha gått om igjen, for i 1802 er det Guttorm som eier plassen. Guttorm Svendsen Bakken
 
160 23 søndag e. Trin. Konfirmert av pastor Borch fra Eger, i sogneprestens forfald. Marthe Maria Svendsdatter Bakken
 
161 alder ved død: 60 år. Marthe Maria Svendsdatter Bakken
 
162 død av lungebetennelse. Tobiassen (lege). Marthe Maria Svendsdatter Bakken
 
163 Ga tomt til kirke: I 1861 forelå kgl. res. hvor det heter "...aa det naadigst tillades, at der for Jondalen District paa den dertil skjænkede Tomt paa Pladsen Braaten opføres en Kirke og anlægges en Begravelsespalds...". I en liste i Kirkedepartementet er J. W. Nordan oppført som arkitekt for kirken. Byggearbeidene kom ikke i gang før 1881 under ledelse av byggmester Martin Jensen fra Nes på Romerike. Kirken ble innviet 11. okt. 1882. Marthe Maria Svendsdatter Bakken
 
164 logerende hos Thore Thommesen og Barbro Olsdatter Svend Guttormsen Bakken
 
165 Til Amerika Knut Kittilsson Bakås
 
166 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Anniken Beckstrøm
 
167 såvidt vites, lever flere av slekten Bellerue idag i Wisconsin. Albert Bellerud
 
168 Født om våren. Christen Halvorsen Bentsrud
 
169 Gaardmand. Christen Halvorsen Bentsrud
 
170 Kjøpt av Treschow for 850 spd og 18 skill, i årlig jordavgift Christen Halvorsen Bentsrud
 
171 Solgte tilbake til Treschow for 15.000 kr. Christen Halvorsen Bentsrud
 
172 Tok opphold hos eldste sønn, Petter. Christen Halvorsen Bentsrud
 
173 Drev Larviks Hotell. Det gikk nedover med mann nr. 2, og til slutt ble hotellet og innboet solgt på auksjon. Hotellet lå i Sigurds gate 3, det huset der Preutz bokhandel ligger. Hun hadde fem sønner i første ekteskap, og alle dro til Amerika. Ingen barn i andre ekteskap. Men hva med Louise? Inger ligger visstnok begravd på Langestrand kirkegård. Inger Severine Christensdatter Bentsrud
 
174 enke, hotelleier Inger Severine Christensdatter Bentsrud
 
175 hotelleierske, fraskilt. Dødsårsak: Apoplexia cerebri (hjerneslag) Inger Severine Christensdatter Bentsrud
 
176 Hotelleierske. Huset hadde 2 etasjer, med 1 fløybygning. 2 verksteder, beboelse i hele 2. etasje, samt 3 kvistleiligheter. Inger Severine Christensdatter Bentsrud
 
177 10 høner Pernille Christensdatter Bentsrud
 
178 husleie kr. 11,- pr mnd Pernille Christensdatter Bentsrud
 
179 også i 1910 Pernille Christensdatter Bentsrud
 
180 Pernille, 6 år. Pernille Christensdatter Bentsrud
 
181 F-B03, R-15, Gnr-02644 Hans Olsen Bentsrød
 
182 Kjøpte Østre Buer i Sandar i 1878. Solgte igjen i 1889. Hans Olsen Bentsrød
 
183 Satt smått i det. Lars Mikkelssøn Bentsrød
 
184 mangler på 1875-folketellingen, og Larine er selveier Ola Kristian Larsen Bentsrød
 
185 Overtok halve Bentsrød fra Treschow i 1837. Bygde jakten 'Lykkens Prøve' i Spellvika. Ola Kristian Larsen Bentsrød
 
186 Kjøpte halve Bentsrød i 1694. Ola Svenssøn Bentsrød
 
187 Fra ham stammer slekten Munch, med ætlinger også i Vestfold. Guttorm Bentsson
 
188 Det var han og hans etterkommere som tok opp navnet Bentzrød som etternavn. Christian Martin Christensen Bentzrød
 
189 Utarbeidet en ætteoversikt. Einar Christensen Bentzrød
 
190 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Gunnar Bentzrød
 
191 Eide 'Blokhuset'. Harald Bentzrød
 
192 levde kun en halv time Hella Andrine Berg
 
193 ugift, husholderske Hella Martine Berg
 
194 enke. Arbeiderske, væverske. Har hus og brænde af fattigvæsenet. Korn og poteter, kreatur, fjærkre, kjøkkenhage og frukthage. Karen Marie Berg
 
195 uekte Karen Marie Berg
 
196 gårdsarbeider, tømmerkjører Lars Johan Olsen Berg
 
197 Ugift Lars Johan Olsen Berg
 
198 Ugift. Olaf Olsen Berg
 
199 Enkemand, opholdsmand Ole Lorentzen Berg
 
200 gårdbruger, selveier. Korn, poteter, kreatur, fjærkre, kjøkkenhage og frukthage Ole Lorentzen Berg
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36» Neste»