Notater


Treff 151 til 200 av 1507

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31» Neste»

   Notater   Linket til 
151 levde kun en halv time Hella Andrine Berg
 
152 ugift, husholderske Hella Martine Berg
 
153 enke. Arbeiderske, væverske. Har hus og brænde af fattigvæsenet. Korn og poteter, kreatur, fjærkre, kjøkkenhage og frukthage. Karen Marie Berg
 
154 uekte Karen Marie Berg
 
155 gårdsarbeider, tømmerkjører Lars Johan Olsen Berg
 
156 Ugift Lars Johan Olsen Berg
 
157 Ugift. Olaf Olsen Berg
 
158 Enkemand, opholdsmand Ole Lorentzen Berg
 
159 gårdbruger, selveier. Korn, poteter, kreatur, fjærkre, kjøkkenhage og frukthage Ole Lorentzen Berg
 
160 Kjøpte av Sjul Bjørnsen for 900 spd. Ole Lorentzen Berg
 
161 Kjøpte den tilbake igjen for 1350 spd. ink. 1/8 part i Gavelstad sag. Ole Lorentzen Berg
 
162 Ole hadde 1 hest, 3 kuer og 3 sauer. Han sådde 3/8 t. hvete, 1/4 t. bygg, 4 t. havre og satte 2 1/2 t. poteter. Ole Lorentzen Berg
 
163 Sjul Bjørnsens sønn Anders to gården tilbake på odel for 1140 spd. Ole Lorentzen Berg
 
164 Temmelig god Kundskap, god Opførsel. Ole Lorentzen Berg
 
165 6 1/2 dlr. 1 ort i bot for å ha stukket Jørgen Steinsholt med kniv. Gullich Jensen Bergan
 
166 bot på 4 s. for hankefall Gullich Jensen Bergan
 
167 Det var sladder om Gulliks kone (navn ukjent) og Peder Lofstad. Intet kunne bevises, men Peder Lofstad måtte bøte med 10 dlr. Gullich Jensen Bergan
 
168 Eide part i Brønnum i Sandar, Haug og Adal i Borre, samt hele Bergan 1612 og part i Siltvet i Hvarnes, Rambo og Holt i Ramnes, samt i Berg. Gullich Jensen Bergan
 
169 Eide Bergan og Høivik, samt Eskedal og Bakke, Parter i Holm, Hellesmo på Tjøme, Rove, Stavdal i Bratsberg og Li i Bø, Telemark, samt part i Goverud og Hostvedt i Hof. Trolig var enten han eller kona fra Telemark. Hedrums største jordeier, med eiendom på 4 - 5 gårder av Bergans størrelse. Måtte derfor holde rytter og knekt i feiden 1612. Mellom 1593 og 1610 er nevnt en Halvor Li på Li nedre, Bø, som i 1610 måtte bøte for knivstikking. Halvor Bergan
 
170 1 hud. Hans Gulliksen Bergan
 
171 part i Bergan, Rambo i Hvarnes, Bøe og Oprann i Ramnes Helge Gulliksen Bergan
 
172 Lagrettemann, eier og bruker 1624-75. Tor Halvorsen Bergan
 
173 Bodde på sjømannsskolen på Ekeberg, Oslo, der han også var bestyrer. Birger Bergar
 
174 Åse og Gerd var tvillinger. Ingen barn. Gerd Evelyn Bergar
 
175 av kreft Wilton Bergar
 
176 Bodde i det huset der dr. Zontag tidligere hadde kontor. Wilton Bergar
 
177 Tok imot Quisling på politistasjonen da han ble arrestert i 1945. Døde i en bilulykke. Mannen sterkt skadet i samme ulykke. Ingen barn. Åse Frøydis Bergar
 
178 Satt med gården alene fra 1627 til 1633. Barbro Berge
 
179 Som enke fikk hun løst inn Simen Bergans part i gården. Mari Mikkelsdatter Berge
 
180 Bodde i New York fra 1940. Gift der og senere skilt. Jacob Berntsen
 
181 Torvgaten 159, Larvik Inger Berthelsdatter
 
182 huusmand fra Jondalen, 48 aar Tollef Biørjusen
 
183 midlene var brutto 152 rdl, men gjelda 161 rdl. Tollef Biørjusen
 
184 Straks etter 1660 heter det at enken Rønnaug brukte gården. Truls Bjørke
 
185 Driver sammen med sønnen Jacob fra ca. 1655 til sin død. Guri Bommestad
 
186 Satt lenge med gården som enke. Svigersønnen Lars (g. med Idde) drev en tredjepart fra 1710. Men Lars blir borte i krigen 1715, og mor og datter drev så gården alene til 1725. Guri Kristensdatter Bommestad
 
187 Omtalt som ødegårdsmann. Jacob Bommestad
 
188 Bruker på Bommestad 1630 - 1651. Kristen Bommestad
 
189 betalte grunnavgift av en eiendom Ioseph Bourne
 
190 21. søndag etter Trinitas Hans Borgersen Braaten
 
191 alder: 3 år. Farens navn: Micael Fingalsen. Født og opholdssted: Braaten. Karen Martine Michaelsdatter Braaten
 
192 Hennes foreldre hadde gård i Jondalen. Ga bort tomt til kirke, og var av de første som ble begravet på denne kirkegården. Jernkors på grava. (Kilde: Maud) Kristian Myra (tlf. 03 73 17 29) forteller: Tomt til kirke ble gitt ca. 1860. Gården Vestre Bråten ga tomt. Gården har skiftet eier senere, tilhører nå Myras familie. De eldste gravene fra ca. 1881. Åtte jernkors, tre med leselige inskripsjoner. Martine tjente i sin ungdom hos presten Vetring. Karen Martine Michaelsdatter Braaten
 
193 uægte. Faren: ungk. Karen Martine Michaelsdatter Braaten
 
194 Fra Petersbråten i Jondalen. Sandsvær. Jondalen delt i flere kommuner. Peder Bernhard Pedersen Braaten
 
195 Var lagrettemann 1591-1614. Segl med initialene I.H. Jon Halvorssøn Brekke
 
196 eget hus. Halvor Halvorsen Brua, sen.
 
197 gift Mand fra Jondalen, Pens., gl. 53 Aar & 2 à 3 Maaneder. Halvor Halvorsen Brua, jun.
 
198 gift mand, nu Pens., gl. 70 1/2 Aar & 1 mnd. Halvor Halvorsen Brua, sen.
 
199 bruttoformuen var 13 rdl., men de skyldte alt de eide, bl.a. til skatter. Niels Thomassøn Brun
 
200 Nevnt på Oppsal og Hvisle. Thomas Brun
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31» Neste»