Notater


Treff 201 til 250 av 1768

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36» Neste»

   Notater   Linket til 
201 Kjøpte av Sjul Bjørnsen for 900 spd. Ole Lorentzen Berg
 
202 Kjøpte den tilbake igjen for 1350 spd. ink. 1/8 part i Gavelstad sag. Ole Lorentzen Berg
 
203 Ole hadde 1 hest, 3 kuer og 3 sauer. Han sådde 3/8 t. hvete, 1/4 t. bygg, 4 t. havre og satte 2 1/2 t. poteter. Ole Lorentzen Berg
 
204 Sjul Bjørnsens sønn Anders to gården tilbake på odel for 1140 spd. Ole Lorentzen Berg
 
205 Temmelig god Kundskap, god Opførsel. Ole Lorentzen Berg
 
206 6 1/2 dlr. 1 ort i bot for å ha stukket Jørgen Steinsholt med kniv. Gullich Jensen Bergan
 
207 bot på 4 s. for hankefall Gullich Jensen Bergan
 
208 Det var sladder om Gulliks kone (navn ukjent) og Peder Lofstad. Intet kunne bevises, men Peder Lofstad måtte bøte med 10 dlr. Gullich Jensen Bergan
 
209 Eide part i Brønnum i Sandar, Haug og Adal i Borre, samt hele Bergan 1612 og part i Siltvet i Hvarnes, Rambo og Holt i Ramnes, samt i Berg. Gullich Jensen Bergan
 
210 Eide Bergan og Høivik, samt Eskedal og Bakke, Parter i Holm, Hellesmo på Tjøme, Rove, Stavdal i Bratsberg og Li i Bø, Telemark, samt part i Goverud og Hostvedt i Hof. Trolig var enten han eller kona fra Telemark. Hedrums største jordeier, med eiendom på 4 - 5 gårder av Bergans størrelse. Måtte derfor holde rytter og knekt i feiden 1612. Mellom 1593 og 1610 er nevnt en Halvor Li på Li nedre, Bø, som i 1610 måtte bøte for knivstikking. Halvor Bergan
 
211 1 hud. Hans Gulliksen Bergan
 
212 part i Bergan, Rambo i Hvarnes, Bøe og Oprann i Ramnes Helge Gulliksen Bergan
 
213 Lagrettemann, eier og bruker 1624-75. Tor Halvorsen Bergan
 
214 Bodde på sjømannsskolen på Ekeberg, Oslo, der han også var bestyrer. Birger Bergar
 
215 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Fred Wilton Bergar
 
216 Åse og Gerd var tvillinger. Ingen barn. Gerd Evelyn Bergar
 
217 av kreft Wilton Bergar
 
218 Bodde i det huset der dr. Zontag tidligere hadde kontor. Wilton Bergar
 
219 Tok imot Quisling på politistasjonen da han ble arrestert i 1945. Døde i en bilulykke. Mannen sterkt skadet i samme ulykke. Ingen barn. Åse Frøydis Bergar
 
220 Satt med gården alene fra 1627 til 1633. Barbro Berge
 
221 Som enke fikk hun løst inn Simen Bergans part i gården. Mari Mikkelsdatter Berge
 
222 gjeld på 436 dlr og aktiva kom ikkje opp i meir enn 342. Derav var garden versett til 320 dlr. Husa var bra, men jordvegen klein. Av krøttør var det nemt 1 kyr, 2 geitar og 3 sauir. Maret Halvorsdatter Berget
 
223 Bodde i New York fra 1940. Gift der og senere skilt. Jacob Berntsen
 
224 snakket om å kjøre med "buusen" og spise på "safe". Marta Katinka Berntsen
 
225 syerske, ugift Marta Katinka Berntsen
 
226 Torvgaten 159, Larvik Inger Berthelsdatter
 
227 var fra Årdal Adam Biring
 
228 huusmand fra Jondalen, 48 aar Tollef Biørjusen
 
229 midlene var brutto 152 rdl, men gjelda 161 rdl. Tollef Biørjusen
 
230 Bor i New York. Tor Bjerkholt
 
231 Straks etter 1660 heter det at enken Rønnaug brukte gården. Truls Bjørke
 
232 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Inga Agnethe Bjørnstad
 
233 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Lars Bjørnstad
 
234 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Lars Bjørnstad
 
235 Driver sammen med sønnen Jacob fra ca. 1655 til sin død. Guri Bommestad
 
236 Satt lenge med gården som enke. Svigersønnen Lars (g. med Idde) drev en tredjepart fra 1710. Men Lars blir borte i krigen 1715, og mor og datter drev så gården alene til 1725. Guri Kristensdatter Bommestad
 
237 Omtalt som ødegårdsmann. Jacob Bommestad
 
238 Gift med Siri, datter av Torgrim Sørensen Seierstad (#2196). Stamfar til Karin Hallberg. Jacob Kristenssøn Bommestad
 
239 Bruker på Bommestad 1630 - 1651. Kristen Bommestad
 
240 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Torunn Borvik
 
241 betalte grunnavgift av en eiendom Ioseph Bourne
 
242 21. søndag etter Trinitas Hans Borgersen Braaten
 
243 alder: 3 år. Farens navn: Micael Fingalsen. Født og opholdssted: Braaten. Karen Martine Michaelsdatter Braaten
 
244 Hennes foreldre hadde gård i Jondalen. Ga bort tomt til kirke, og var av de første som ble begravet på denne kirkegården. Jernkors på grava. (Kilde: Maud) Kristian Myra (tlf. 03 73 17 29) forteller: Tomt til kirke ble gitt ca. 1860. Gården Vestre Bråten ga tomt. Gården har skiftet eier senere, tilhører nå Myras familie. De eldste gravene fra ca. 1881. Åtte jernkors, tre med leselige inskripsjoner. Martine tjente i sin ungdom hos presten Vetring. Karen Martine Michaelsdatter Braaten
 
245 uægte. Faren: ungk. Karen Martine Michaelsdatter Braaten
 
246 Fra Petersbråten i Jondalen. Sandsvær. Jondalen delt i flere kommuner. Peder Bernhard Pedersen Braaten
 
247 Var leverandør av ekestolper 1585-86. Mer er ikke nevnt, men det er da sannsynlig at Gro var enke etter Halvor. Gro Brekke
 
248 Var lagrettemann 1591-1614. Segl med initialene I.H. Jon Halvorssøn Brekke
 
249 eget hus. Halvor Halvorsen Brua, sen.
 
250 gift Mand fra Jondalen, Pens., gl. 53 Aar & 2 à 3 Maaneder. Halvor Halvorsen Brua, jun.
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 36» Neste»