Notater


Treff 201 til 250 av 1507

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31» Neste»

   Notater   Linket til 
201 av astma. Lars Olsen Bryn
 
202 fikk post som tjenestepike. Sara Helene Larsdatter Bryn
 
203 Dr. Bryns veiSted: Gamlegrendåsen


Veien fikk sitt navn i 1987.
Thorstein Thinius Bryn ble født 18. november 1816 som sønn av folkeskolelærer Bryn på Kongsberg.
Thorstein Bryn var en staut mann, stor og barsk, men han var kjent for å ha et overmåte godt sinnelag. Han bodde på Åker'n.
Om vinteren ble det mye hestemøkk i gatene, det var jo hesten som stod for all transport i den tiden. Alle klagde på møkka, men ingen gjorde noe før Dr. Bryn engasjerte skolebarna i nabolaget til å ta med en kasse på kjelken. For hver kasse de leverte i hagen til Bryn fikk de 2 shilling. På den måten ble Bussedalen, Storgata, Åker'n og andre gater ryddet for møkk.

Dr. Bryn opprettet et legat for ugifte, ubemidlede kvinner. Det var ikke så store summen, men for de som trengte det må vi tro det var til hjelp. Omtanken var i alle fall til stede.

"Som takk til J.S. Welhaven for alle gode stunder han har gitt meg i poesiens verden" gav Thorstein Bryn penger til et fond som skulle reise et minnesmerke over dikteren. Statuen står i Oslo, i krysset mellom Camilla Collets veg og Briskebyvegen, og er laget av billedhuggeren Jon Utsond.

Dr. Bryn mente at kremasjon var den riktige måten å avslutte livet på jorden. Han var med på å stifte Norsk Kremationforening. Dette var bespottelige tanker, det står jo "av jord er du kommen, til jord skal du bli".
Thorstein Bryn praktiserte som lege på Kongsberg fra 1840, og var konstituert berglege både i 1862 og 1868. Han var også bedriftslege for Kongsberg Våpenfabrikk fra 1. april 1867 til han fratrådte 1. april 1887. Han ble imidlertid stående som permittert til han døde, 11. mars 1894.

En historie om Dr. Bryn: Han kom inn på skysstasjonen på Hvila i Svene en tidlig morgen for å få seg en kopp kaffe. Tjenestejenta hadde såvidt stått opp, trøtt og ustelt og rimelig gretten. Bryn gnei sine valne hender og ba om kaffe. Jenta treiv kaffekjelen og fylte i så koppen ble halvfull av grut. Bryn klagde på dette, at han hadde fått koppen halvfull av grut, men jenta bare blåste og sa "Det er det tjukke som koster penger".
Dr. Bryn tømte koppen og gikk mot døra. Tjenestejenta ropte etter han at han måtte betale. Da snudde Bryn seg og sa: "Du sa det var det tjukke som kostet penger og det ligger igjen".

Til startsiden

Copyright: Kopier skal oppgi Kongsberg kommune som kilde
 
Thorstein Thinius Bryn
 
204 logerende hos Thore Thommesen og Barbro Olsdatter Anne Kirstine Thoresdatter Brynd
 
205 4 aar og 3 uger Barbara Maria Thoresdatter Brynd
 
206 6 1/2 år. Barbara Maria Thoresdatter Brynd
 
207 gift mand, 68 år. Lars Thomesen Brynd
 
208 dansk juridisk embedseksamen. Thomas Thomassen Brynd
 
209 75 aar, pensjonist Thore Thomesen Brynd
 
210 Branntakst 1767: Våningshuset taksert til 60 rdl. Det var en 6-laftet tømmerbygning under tovtak, med en kakkelovn, skorsten og kjeller, samt 3 fag vinduer. I branntakst 1770 nevnes hosliggende løkke, og i 1777 nevnes at til gården hørte et 4-laftet fjøs, samt låve av bindingsverk under bordtak. Thore Thomesen Brynd
 
211 bygde eget hus ved siden av farens, antagelig da han giftet seg. Dokumentert i panteobligasjon av 21.4.1770. Thore Thomesen Brynd
 
212 til broren Claus. Thore og Barbara flyttet til østsiden av Lågen, hvor Thore bygget seg hus på nabotomten (Hugsted?) til plassen Frisch. Thore Thomesen Brynd
 
213 Brændes' Hou.... Ole Tostensen Brændeshougen
 
214 fattiglem, 65 1/4 aar. Halvor Tollevsen Brændeåsen
 
215 begge: alder 63. Kittil gift 4. gang, Margrethe gift 2. gang Kittil Olsen Brænne
 
216 enkemann Kittil Olsen Brænne
 
217 halve gården, fikk senere hele Jens Olssøn Brøholt
 
218 Sammen med fetter Jens på br.2 løste han inn den parten som hadde tilhørt Hans Bergan i Lardal og Klavenes-folket. Gullik og Jens eide nå hver 2 huder. Gullik Torssøn Brønnum
 
219 1 pund smør. Jens Brønnum
 
220 2 huder. Jens Brønnum
 
221 2 huder. Jens Brønnum
 
222 2 huder. Jens Brønnum
 
223 2 huder. Jens Brønnum
 
224 3 huder Jens Brønnum
 
225 5 linsp. Jens Brønnum
 
226 6 skinn. Jens Brønnum
 
227 9 mærker smør. Jens Brønnum
 
228 Jens og Tor Mo var de eneste bønder som alene måtte holde "rytter og knegt". Jens Brønnum
 
229 Stamfar til Margit, Doffen, Tove og Terje. Rik bonde i Sandar, bygdas rikeste. Eide part i Brønnum, samt gårdsparter i Borre, Nykirke og Våle, samt andre steder. Jens Brønnum
 
230 Eier 1656 - 59. Overtok da svigerfaren døde. Tor Jenssøn Brønnum
 
231 Nedgang. Eide på slutten 1 hud 5 skinn. Tor Jenssøn Brønnum
 
232 Overtok en part etter svigerfaren, men pantsatte den. Tor Jenssøn Brønnum
 
233 Michael eide hus der. Han hadde pensjon fra Sølvverket. Thone Olsdatter Buan
 
234 i en staselig og stor trevilla Selma Rebecca Caspersen
 
235 logerende. Føder sig ved at sye og spinde Christence Christensdatter
 
236 som ligger ved ei vik i Vatnebrynvatnet. Plassen ble fraflyttet i 1912, men stue, uthus og stabbur står ennå, og alt er i bra stand. Anne Christensdotter
 
237 Huset ville ellers stått ledig når Søren var på langfart. Anna Marie Christensen
 
238 Sa at den som har den rette Bentsrud-tælen kan du kaste naken ut i snøen, så kommer han påkledt inn igjen. Anne Kristine Christensen
 
239 Ugift. Anne Kristine Christensen
 
240 Gårdmann. Bernt Kristian Christensen
 
241 Gårdmann. Bernt Kristian Christensen
 
242 Krigsforlis Hans Christian Christensen
 
243 for 700 spd. av Nicolai Sørensen Hans Petter Christensen
 
244 Kjøpte av broren Ole for 800 spd. Hans Petter Christensen
 
245 korn, poteter, kreatur, fjærkre, frukthage Hans Petter Christensen
 
246 Omkom på sjøen under krigen. Harald Christensen
 
247 Drosjeeier. Begynte sin drosjeforretning i 1914. Hans første bil var en Stoewer, så fikk han en Oakland og deretter en syvseters Chandler årsmodell 1924, med kjenningstegn G - 635. Kjørte Alma Haug til sykehuset da Tove skulle fødes. Det var ikke drosje å få tak i på vanlig måte, men Ove ringte til Bjarne, og Reinert stilte opp på pletten. Var først gård- eier på Lydhus 1900. Reinert Christensen
 
248 Hjemme på gården. Søren Christensen
 
249 Kongensgate i Larvik, senere i Stavern. Søren Christensen
 
250 Tok skippereksamen. Søren Christensen
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31» Neste»