Notater


Treff 251 til 300 av 1507

      «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31» Neste»

   Notater   Linket til 
251 Vis a vis Glassverksalen på Torstrand. Søren Christensen
 
252 husmann Lars Christensøn
 
253 druknet, da han reiste for å invitere venner til bryllupet sitt. Hans Christopherssøn
 
254 Gift 3 ganger tidligere. Med sine 3 første koner hadde han 17 barn, hvorav 10 var døde i 1704. Jens Colstrup
 
255 Erik Dalen og sønnene hans var sterke karer. Erik Mikkelsen Dalen
 
256 Fikk feste på Dalen i 1831, byttet bosted med enken Sibille Larsdatter Lysebo og Hans Jenssøn Hellenes. Erik Mikkelsen Dalen
 
257 Gift med Rorger Ambjørnsen Farmen. Gunhild Davidsdatter
 
258 Fosserøc. Abraham Davidssøn
 
259 Grinda og Heum. Elias Davidssøn
 
260 gikk som frisk ung mann en dag til skogs for å felle trær til sin kullmile og felte så over seg et tre Villum Villumssøn Dolvi
 
261 overtok Dyrebu fra faren Herbrand Kittilson Dyrebu
 
262 reiv halve skjegget av Kittil Nord-Gårdås Herbrand Kittilson Dyrebu
 
263 tiltale for å ha stilt uten gevær på våpentinget. Fikk halv bot. Herbrand Kittilson Dyrebu
 
264 var lagrettemann 15 ganger Herbrand Kittilson Dyrebu
 
265 fikk halve gården. Peder Olsen Eidem
 
266 trolig død som liten Gunder Ellefsen
 
267 hjemmedøpt, dåp konfirmert i Berg kirke den 26 jan. Halvor Ellefsen
 
268 I 1801 var det bare en Siri Ellevsdatter i Leinstrand, men hun
er omtalt i Melhusboka som mor til 2 barn med en annen enn Lars
I., i Trondhjems Amt foroevrig var det heller ikke mange. Jeg
satser paa Siri Ellevsd. Lund fra Horg som var 12 aar, foreldre
Ellev Johnsen 54 og Ingeborg Larsdatter 45. I Horgboka er Siri
ikke nevnt, men familien er oppgitt med 2 Marit hvorav den ene
passer med alderen og er oppgitt utflyttet foer 1815. 
Sigrid Ellevsdatter
 
269 Kjøpte gården Nils J. Elverønningen
 
270 soldat Erik Embretsen
 
271 lagrettemann Guttorm Knudssøn Engelstad
 
272 Mens han var i live solgte Guttorm alle fiskerettighetene til sønnen Tormod. Besetningen besto av 4 kuer og 1 hest. Guttorm Knudssøn Engelstad
 
273 betalte krigsstyr for Kurstad. Tormod Guttormsen Engelstad
 
274 kirkeverge Tormod Guttormsen Engelstad
 
275 stevnet Paul Kallerud for å ha tatt noe tømmer fra ham i Kurstadskogen Tormod Guttormsen Engelstad
 
276 Tkormod eide del i gården med bygsel og fiskerettigheter. Tormod Guttormsen Engelstad
 
277 datteren Rannei nevnt i skifte Johannes Iversen Eri
 
278 Ugift. Gurine Erichsdatter
 
279 hjemmedøpt Anders Erichsen
 
280 Bodde i Larvik. Gift med Amalie Andersdatter fra Lomme u/Melau. Fadder for Erik. Anund Erichsen
 
281 hjemmedøpt Mikkel Erichsen
 
282 Var møller på Jordet 1849-52. Deretter overtok svogeren Hans. Mikkel Erichsen
 
283 navnet rekonstruert etter oppkallingsreglene. Alett Eriksdatter
 
284 Ugift. Karen Sibille Eriksdatter
 
285 Jens Giødesen (sønn av kjøpmann og rådmann i Ribe Bagge Jensen 1511-78 og Sidsel(Cecilie) Pedersdatter 1528-1579); født i Ribe 1550- gravlagt 11/12-1626 Domkirken i Århus. Han underviste i teologi 1578-83, og ble gift 1581. 1583-91 slottspredikant i København. 1591-93 sogneprest i Nicolaj-Kirken. 1593-1626 Biskop i Århus. Han bruker også navnet Johannes Ægidius.
Hustru; Magdalene Valentisdatter (datter av slottsskriver Valentin 1530-67 i Wittenberg) født i Wittenberg Tyskland ca.1567- gravlagt 11/7-1630 Domkirken i Århus. Wittenberg var arnestedet for reformasjonen ,hvor Martin Luther hengte opp sine 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg (en reise fra Rostock og Lubeck til Wittenberg, er relativt kort). Ole Petter Eriksen 
Marte Falentinsdotter
 
286 skoleholder Peder Torkelsen Fasseland
 
287 druknet Anne Marie Olsdatter Feen
 
288 halve gården, og drev begge gårdene Hans Janssøn Feen
 
289 overtok gården Hans Knudsen Feen
 
290 eide bruket, som ble taksert for 800 rdl. Knut Ambjørnssøn Feen
 
291 da var gjelda på 600 dlr. Takstmennene registrerte husdyra slik: 1 1/2 hest, 2 kuer, 2 sauer og 2 lam, 3 bukkr, ei geit og en geitunge. I tillegg hldt gamlefolka igjen 2 kuer, 3 sauer og 2 geiter. Asle Fingardson Fekjan
 
292 løste ut Gudbrand og de andre søskene med 176 dlr. Asle Fingardson Fekjan
 
293 overtok gård og gjeld igjen, etter sønnen som var død. Asle Fingardson Fekjan
 
294 ryddet gården, som hadde ligget øde, og som han arvet med kona si Asle Fingardson Fekjan
 
295 til Kristoffer Gunnarson Evju for 750 dlr., og så skulle han fø Asle upåklagelig for 100 dlr. Asle Fingardson Fekjan
 
296 var kirkeverge en tid, og det ser ut til at han var en omgjengelig kar. Asle Fingardson Fekjan
 
297 18 merker i bruket. Børge Perssøn Fevang
 
298 Hans hus brant i 1668, og ni år senere brant alle framhus på Fevang. Per Anderssøn Fevang
 
299 Eide 8 pund i gården sammen med søsken. Per Børgessøn Fevang
 
300 av hjerteanfall og kronisk bronkitt. Kirstine Fingalsdatter
 

      «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31» Neste»