Eidsvoll skoleprotokoll 1859-1869. NOR 1,759Kildeinformasjon

  • Tittel  Eidsvoll skoleprotokoll 1859-1869. NOR 1,759 
    Tittel  Eidsvoll skoleprot. 1859-69 
    Kilde ID  S199 
    Linket til  Nicolai Larsen