Folektellingen a875Kildeinformasjon

  • Tittel  Folektellingen a875 
    Tittel  Folketellingen 1875 
    Kilde ID  S489 
    Linket til  Helene Marie Marconini