Notater


Treff 151 til 200 av 1519

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31» Neste»

   Notater   Linket til 
151 uekte Karen Marie Berg
 
152 gårdsarbeider, tømmerkjører Lars Johan Olsen Berg
 
153 Ugift Lars Johan Olsen Berg
 
154 Ugift. Olaf Olsen Berg
 
155 Enkemand, opholdsmand Ole Lorentzen Berg
 
156 gårdbruger, selveier. Korn, poteter, kreatur, fjærkre, kjøkkenhage og frukthage Ole Lorentzen Berg
 
157 Kjøpte av Sjul Bjørnsen for 900 spd. Ole Lorentzen Berg
 
158 Kjøpte den tilbake igjen for 1350 spd. ink. 1/8 part i Gavelstad sag. Ole Lorentzen Berg
 
159 Ole hadde 1 hest, 3 kuer og 3 sauer. Han sådde 3/8 t. hvete, 1/4 t. bygg, 4 t. havre og satte 2 1/2 t. poteter. Ole Lorentzen Berg
 
160 Sjul Bjørnsens sønn Anders to gården tilbake på odel for 1140 spd. Ole Lorentzen Berg
 
161 Temmelig god Kundskap, god Opførsel. Ole Lorentzen Berg
 
162 6 1/2 dlr. 1 ort i bot for å ha stukket Jørgen Steinsholt med kniv. Gullich Jensen Bergan
 
163 bot på 4 s. for hankefall Gullich Jensen Bergan
 
164 Det var sladder om Gulliks kone (navn ukjent) og Peder Lofstad. Intet kunne bevises, men Peder Lofstad måtte bøte med 10 dlr. Gullich Jensen Bergan
 
165 Eide part i Brønnum i Sandar, Haug og Adal i Borre, samt hele Bergan 1612 og part i Siltvet i Hvarnes, Rambo og Holt i Ramnes, samt i Berg. Gullich Jensen Bergan
 
166 Eide Bergan og Høivik, samt Eskedal og Bakke, Parter i Holm, Hellesmo på Tjøme, Rove, Stavdal i Bratsberg og Li i Bø, Telemark, samt part i Goverud og Hostvedt i Hof. Trolig var enten han eller kona fra Telemark. Hedrums største jordeier, med eiendom på 4 - 5 gårder av Bergans størrelse. Måtte derfor holde rytter og knekt i feiden 1612. Mellom 1593 og 1610 er nevnt en Halvor Li på Li nedre, Bø, som i 1610 måtte bøte for knivstikking. Halvor Bergan
 
167 1 hud. Hans Gulliksen Bergan
 
168 part i Bergan, Rambo i Hvarnes, Bøe og Oprann i Ramnes Helge Gulliksen Bergan
 
169 Lagrettemann, eier og bruker 1624-75. Tor Halvorsen Bergan
 
170 Bodde på sjømannsskolen på Ekeberg, Oslo, der han også var bestyrer. Birger Bergar
 
171 Åse og Gerd var tvillinger. Ingen barn. Gerd Evelyn Bergar
 
172 av kreft Wilton Bergar
 
173 Bodde i det huset der dr. Zontag tidligere hadde kontor. Wilton Bergar
 
174 Tok imot Quisling på politistasjonen da han ble arrestert i 1945. Døde i en bilulykke. Mannen sterkt skadet i samme ulykke. Ingen barn. Åse Frøydis Bergar
 
175 Satt med gården alene fra 1627 til 1633. Barbro Berge
 
176 Som enke fikk hun løst inn Simen Bergans part i gården. Mari Mikkelsdatter Berge
 
177 Bodde i New York fra 1940. Gift der og senere skilt. Jacob Berntsen
 
178 Torvgaten 159, Larvik Inger Berthelsdatter
 
179 huusmand fra Jondalen, 48 aar Tollef Biørjusen
 
180 midlene var brutto 152 rdl, men gjelda 161 rdl. Tollef Biørjusen
 
181 Straks etter 1660 heter det at enken Rønnaug brukte gården. Truls Bjørke
 
182 Driver sammen med sønnen Jacob fra ca. 1655 til sin død. Guri Bommestad
 
183 Satt lenge med gården som enke. Svigersønnen Lars (g. med Idde) drev en tredjepart fra 1710. Men Lars blir borte i krigen 1715, og mor og datter drev så gården alene til 1725. Guri Kristensdatter Bommestad
 
184 Omtalt som ødegårdsmann. Jacob Bommestad
 
185 Bruker på Bommestad 1630 - 1651. Kristen Bommestad
 
186 betalte grunnavgift av en eiendom Ioseph Bourne
 
187 21. søndag etter Trinitas Hans Borgersen Braaten
 
188 alder: 3 år. Farens navn: Micael Fingalsen. Født og opholdssted: Braaten. Karen Martine Michaelsdatter Braaten
 
189 Hennes foreldre hadde gård i Jondalen. Ga bort tomt til kirke, og var av de første som ble begravet på denne kirkegården. Jernkors på grava. (Kilde: Maud) Kristian Myra (tlf. 03 73 17 29) forteller: Tomt til kirke ble gitt ca. 1860. Gården Vestre Bråten ga tomt. Gården har skiftet eier senere, tilhører nå Myras familie. De eldste gravene fra ca. 1881. Åtte jernkors, tre med leselige inskripsjoner. Martine tjente i sin ungdom hos presten Vetring. Karen Martine Michaelsdatter Braaten
 
190 uægte. Faren: ungk. Karen Martine Michaelsdatter Braaten
 
191 Fra Petersbråten i Jondalen. Sandsvær. Jondalen delt i flere kommuner. Peder Bernhard Pedersen Braaten
 
192 Var lagrettemann 1591-1614. Segl med initialene I.H. Jon Halvorssøn Brekke
 
193 eget hus. Halvor Halvorsen Brua, sen.
 
194 gift Mand fra Jondalen, Pens., gl. 53 Aar & 2 à 3 Maaneder. Halvor Halvorsen Brua, jun.
 
195 gift mand, nu Pens., gl. 70 1/2 Aar & 1 mnd. Halvor Halvorsen Brua, sen.
 
196 bruttoformuen var 13 rdl., men de skyldte alt de eide, bl.a. til skatter. Niels Thomassøn Brun
 
197 Nevnt på Oppsal og Hvisle. Thomas Brun
 
198 av astma. Lars Olsen Bryn
 
199 fikk post som tjenestepike. Sara Helene Larsdatter Bryn
 
200 Dr. Bryns veiSted: Gamlegrendåsen


Veien fikk sitt navn i 1987.
Thorstein Thinius Bryn ble født 18. november 1816 som sønn av folkeskolelærer Bryn på Kongsberg.
Thorstein Bryn var en staut mann, stor og barsk, men han var kjent for å ha et overmåte godt sinnelag. Han bodde på Åker'n.
Om vinteren ble det mye hestemøkk i gatene, det var jo hesten som stod for all transport i den tiden. Alle klagde på møkka, men ingen gjorde noe før Dr. Bryn engasjerte skolebarna i nabolaget til å ta med en kasse på kjelken. For hver kasse de leverte i hagen til Bryn fikk de 2 shilling. På den måten ble Bussedalen, Storgata, Åker'n og andre gater ryddet for møkk.

Dr. Bryn opprettet et legat for ugifte, ubemidlede kvinner. Det var ikke så store summen, men for de som trengte det må vi tro det var til hjelp. Omtanken var i alle fall til stede.

"Som takk til J.S. Welhaven for alle gode stunder han har gitt meg i poesiens verden" gav Thorstein Bryn penger til et fond som skulle reise et minnesmerke over dikteren. Statuen står i Oslo, i krysset mellom Camilla Collets veg og Briskebyvegen, og er laget av billedhuggeren Jon Utsond.

Dr. Bryn mente at kremasjon var den riktige måten å avslutte livet på jorden. Han var med på å stifte Norsk Kremationforening. Dette var bespottelige tanker, det står jo "av jord er du kommen, til jord skal du bli".
Thorstein Bryn praktiserte som lege på Kongsberg fra 1840, og var konstituert berglege både i 1862 og 1868. Han var også bedriftslege for Kongsberg Våpenfabrikk fra 1. april 1867 til han fratrådte 1. april 1887. Han ble imidlertid stående som permittert til han døde, 11. mars 1894.

En historie om Dr. Bryn: Han kom inn på skysstasjonen på Hvila i Svene en tidlig morgen for å få seg en kopp kaffe. Tjenestejenta hadde såvidt stått opp, trøtt og ustelt og rimelig gretten. Bryn gnei sine valne hender og ba om kaffe. Jenta treiv kaffekjelen og fylte i så koppen ble halvfull av grut. Bryn klagde på dette, at han hadde fått koppen halvfull av grut, men jenta bare blåste og sa "Det er det tjukke som koster penger".
Dr. Bryn tømte koppen og gikk mot døra. Tjenestejenta ropte etter han at han måtte betale. Da snudde Bryn seg og sa: "Du sa det var det tjukke som kostet penger og det ligger igjen".

Til startsiden

Copyright: Kopier skal oppgi Kongsberg kommune som kilde
 
Thorstein Thinius Bryn
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31» Neste»