Notater


Treff 201 til 250 av 1519

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31» Neste»

   Notater   Linket til 
201 logerende hos Thore Thommesen og Barbro Olsdatter Anne Kirstine Thoresdatter Brynd
 
202 4 aar og 3 uger Barbara Maria Thoresdatter Brynd
 
203 6 1/2 år. Barbara Maria Thoresdatter Brynd
 
204 gift mand, 68 år. Lars Thomesen Brynd
 
205 dansk juridisk embedseksamen. Thomas Thomassen Brynd
 
206 75 aar, pensjonist Thore Thomesen Brynd
 
207 Branntakst 1767: Våningshuset taksert til 60 rdl. Det var en 6-laftet tømmerbygning under tovtak, med en kakkelovn, skorsten og kjeller, samt 3 fag vinduer. I branntakst 1770 nevnes hosliggende løkke, og i 1777 nevnes at til gården hørte et 4-laftet fjøs, samt låve av bindingsverk under bordtak. Thore Thomesen Brynd
 
208 bygde eget hus ved siden av farens, antagelig da han giftet seg. Dokumentert i panteobligasjon av 21.4.1770. Thore Thomesen Brynd
 
209 til broren Claus. Thore og Barbara flyttet til østsiden av Lågen, hvor Thore bygget seg hus på nabotomten (Hugsted?) til plassen Frisch. Thore Thomesen Brynd
 
210 Brændes' Hou.... Ole Tostensen Brændeshougen
 
211 fattiglem, 65 1/4 aar. Halvor Tollevsen Brændeåsen
 
212 begge: alder 63. Kittil gift 4. gang, Margrethe gift 2. gang Kittil Olsen Brænne
 
213 enkemann Kittil Olsen Brænne
 
214 halve gården, fikk senere hele Jens Olssøn Brøholt
 
215 Sammen med fetter Jens på br.2 løste han inn den parten som hadde tilhørt Hans Bergan i Lardal og Klavenes-folket. Gullik og Jens eide nå hver 2 huder. Gullik Torssøn Brønnum
 
216 1 pund smør. Jens Brønnum
 
217 2 huder. Jens Brønnum
 
218 2 huder. Jens Brønnum
 
219 2 huder. Jens Brønnum
 
220 2 huder. Jens Brønnum
 
221 3 huder Jens Brønnum
 
222 5 linsp. Jens Brønnum
 
223 6 skinn. Jens Brønnum
 
224 9 mærker smør. Jens Brønnum
 
225 Jens og Tor Mo var de eneste bønder som alene måtte holde "rytter og knegt". Jens Brønnum
 
226 Stamfar til Margit, Doffen, Tove og Terje. Rik bonde i Sandar, bygdas rikeste. Eide part i Brønnum, samt gårdsparter i Borre, Nykirke og Våle, samt andre steder. Jens Brønnum
 
227 Eier 1656 - 59. Overtok da svigerfaren døde. Tor Jenssøn Brønnum
 
228 Nedgang. Eide på slutten 1 hud 5 skinn. Tor Jenssøn Brønnum
 
229 Overtok en part etter svigerfaren, men pantsatte den. Tor Jenssøn Brønnum
 
230 Michael eide hus der. Han hadde pensjon fra Sølvverket. Thone Olsdatter Buan
 
231 i en staselig og stor trevilla Selma Rebecca Caspersen
 
232 logerende. Føder sig ved at sye og spinde Christence Christensdatter
 
233 som ligger ved ei vik i Vatnebrynvatnet. Plassen ble fraflyttet i 1912, men stue, uthus og stabbur står ennå, og alt er i bra stand. Anne Christensdotter
 
234 Huset ville ellers stått ledig når Søren var på langfart. Anna Marie Christensen
 
235 Sa at den som har den rette Bentsrud-tælen kan du kaste naken ut i snøen, så kommer han påkledt inn igjen. Anne Kristine Christensen
 
236 Ugift. Anne Kristine Christensen
 
237 Gårdmann. Bernt Kristian Christensen
 
238 Gårdmann. Bernt Kristian Christensen
 
239 Krigsforlis Hans Christian Christensen
 
240 for 700 spd. av Nicolai Sørensen Hans Petter Christensen
 
241 Kjøpte av broren Ole for 800 spd. Hans Petter Christensen
 
242 korn, poteter, kreatur, fjærkre, frukthage Hans Petter Christensen
 
243 Omkom på sjøen under krigen. Harald Christensen
 
244 Drosjeeier. Begynte sin drosjeforretning i 1914. Hans første bil var en Stoewer, så fikk han en Oakland og deretter en syvseters Chandler årsmodell 1924, med kjenningstegn G - 635. Kjørte Alma Haug til sykehuset da Tove skulle fødes. Det var ikke drosje å få tak i på vanlig måte, men Ove ringte til Bjarne, og Reinert stilte opp på pletten. Var først gård- eier på Lydhus 1900. Reinert Christensen
 
245 Hjemme på gården. Søren Christensen
 
246 Kongensgate i Larvik, senere i Stavern. Søren Christensen
 
247 Tok skippereksamen. Søren Christensen
 
248 Vis a vis Glassverksalen på Torstrand. Søren Christensen
 
249 husmann Lars Christensøn
 
250 druknet, da han reiste for å invitere venner til bryllupet sitt. Hans Christopherssøn
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31» Neste»