Hans Georg Rollefsen og Anna Marie Rollefsen f. Chrestensen fra Larvik og deres slekt fra Telemark og Vestfold.Kildeinformasjon