Av Ynglinge-Ætt. De eldste Vestfold-slekteneKildeinformasjon