Våre falne, 1939-1945Kildeinformasjon

  • Tittel  Våre falne, 1939-1945 
    Tittel  Våre falne 
    Utgiver  Den norske stat 
    Kilde ID  S251 
    Linket til  Olaf Lie