Vestfold fylke, Larvik sorenskriveri, Skifteprotokoll 11 (Hda 0011), 1752-1763, File Number: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25456/285/Kildeinformasjon