Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Bd.1-Kildeinformasjon